افتتاحیه شعبه کودک سناچوب در بهنمیر

افتتاحیه شعبه کودک سناچوب در بهنمیر

۲۱ درصد تخفیف افتتاحیه در فاصله زمانی ۱۱ بهمن لغایت ۲۱ بهمن

آدرس : بابلسر، بهنمیر ، مقابل سومین بریدگی ، فروشگاه سناچوب   تلفن :   ۳۵۷۵۷۵۲۳-۰۱۱

 

دیدگاهتان را بنویسید