تحقق پیش بینی مدیرعامل سناچوب در نمایشگاه مبلمان ۹۷

نمایشگاه مبلمان

تحقق پیش بینی مدیرعامل سناچوب در نمایشگاه مبلمان ۹۷

تحقق پیش بینی مدیرعامل : اگر کسانی چه در این صنعت چه در صنعت دیگر تند روی کرده اند مجبور هستند برگردند و آرامش به بازار حتما حاکم خواهد شد.

مشاهده خلاصه مصاحبه در اینستاگرام :

مشاهده ویدئو

مشاهده مصاحبه کامل در آپارت

سنا چوب برنـده لوح و تندیس برترین سرویس خواب نمایشگاهای مبلمان هافکس و مبلکس  HOFEX 2013 , 2016 , 2018 ,MOBLEX 2015 و گواهینامه سیستم مدیـریت کیفیت بر مـبنای SO 9001,ISO10002 و همچنین دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتری TUV می باشد.

تحقق پیش بینی مدیرعامل سناچوب در نمایشگاه مبلمان 97
40 ماه ضمانت ۵ سال خدمات

مشاهده محصولات سنا چوب

اینستاگرام سنا چوب

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید