فرصت های شغلی

ما اعتقاد داریم سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و متعهد سرلوحه اهداف این شرکت می باشد. بنابراین از تمام علاقه‌مندان به حضور در شرکت سنا ، دعوت می‌کنیم تا به جمع ما بپیوندند. ما چشم‌ به راه حضور افراد توانمند و خلاق هستیم و زمینه‌های لازم را برای فعالیت این افراد فراهم کرده‌ایم.

  تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.