۶ ویژگی روتختی

١-در کنار انتخاب یک تخت خواب راحت در نظر گرفتن ویژگی های روتختی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد، انتخاب ملافه و روتختی مناسب نيز در بھداشت و آرامش خوابتان تاثيری غيرقابل انکار دارد.از ویژگی های روتختی زیبا ، اگرچه در زیبایی دکور اتاق خوابتان نقش به سزایی دارد، ولی ھنگام خرید نباید فقط به این نکته توجه کنيد.

کيفيت و مقاومت روتختی نکته مھمی است که حتما باید به آن توجه کرد. انتخاب ملافه نرم و مناسب به راحتی و آرامشتان کمک می کند.

٢- ھنگام خرید روتختی و ملافه از سایز تشک ھایتان به طور کامل آگاھی داشته باشيد. گاھی پيش می آید که تشک ھا دراندازه ھای استاندارد نيستند (مانند تشک ھایی که برای تخت ھای سفارش داده شده می سازند.) بھتر است اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بياورید و روتختی را بر حسب اندازه ھای تشک سفارش دھيد.

٣-تعداد تارھای موجود در ھر سانتی متر مربع، نمایانگر نوع و کيفيت پارچه ملافه و روتختی است. معمولا روتختی ھایی که تعداد تار و پودھایشان در ھر سانتی مترمربع زیاد است(بيش از ٢۵٠ عدد تار در ھر سانتی متر مربع ) نرم تر، لطيف تر و با دوام ترند. روتختی ھایی که کمتر از٢٠٠ تار در ھر سانتی مترمربع دارند برای استفاده روزمره چندان مناسب نيستند چرا که دوام زیادی ندارند.

۴-این روزھا استفاده از روتختی ھای کتان خيلی رایج شده. استفاده از روتختی ھای کتانی که یک در ميان با تارھای فلانل ادغام شده معمولا با سليقه ما ایرانی ھا بيشتر جور در می آید؛ ضمن این که این پارچه ھا نرم تر ھم ھستند.۵-برای تزیين تخت خوابتان توصيه می شود بھترین روتختی (و ترجيحا از نوع مرغوب) را انتخاب کنيد چرا که سھم عمده ای از زیبایی اتاق خواب به رنگ و نوع روتختی بستگی دارد.مثلا ابریشم و ساتن به دليل نرم بودن و براق بودنشان زیبایی خيره کننده ای دارند و علاوه بر مجلل بودنشان بسيار نرم و راحت ھم ھستند.

۶-روتختی ای را انتخاب کنيد که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشته باشد یا این که به اتاق خواب تان رنگ، حجم و عمق بدھد. اگر عادت دارید که در ھر یک از فصول سال، نمای اتاقتان را با رو تختی تغيير بدھيد، بھتر است بدانيد که در فصول سرد (زمستان و پایيز) استفاده از رنگ ھای تيره (مانند زرشکی و سورمه ای) مناسب تر است و در فصول گرم سال (تابستان و بھار) استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ مناسب تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید