۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان

۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان : به دليل اینکه نوجوان ھا ھميشه به دنبال آزادی و آرامش ھستند، به طور معمول به فضایی بزرگ ھم نياز دارند تا به طور نسبی نيازھایشان فراھم شود. در این مقاله به چند نکته در مورد اینکه چطور نوجوان ھا را خوشحال کنيم و نيز اینکه چطور کاری کنيم که از اتاق خود راضی باشند، اشاره می شود:

نکته ۱ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

استفاده از بالش ھای دکوری، فرش ھای کوچک، آباژورھای پایه بلند و تابلوھای دیواری می تواند فضایی شاعرانه و دوست داشتنی در اتاق نوجوانان خلق کند.

نکته ۲ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

بوردھای بزرگ دیواری و یا مجموعه ای از عکس ھای مورد علاقه شان، تکه ھایی از مجله ھایی که دوستش دارند، اینھا ھمه از مواردی است که نوجوانان بين سن ١٢ تا ١٩ سالگی به آنھا علاقه مند ھستند. با استفاده از این موارد می توانيد فضایی را که باب ميل نوجوان ھاست خلق کنيد.

نکته ۳ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

ایده ھای خلاقانه، مانند مجموعه ای از ماسک ھا یا شمشيرھایی که به صورت ضربدری قرار گرفته اند، چاقوی شکار، زره ھای تزیينی ھمه می توانند بسيار جذاب باشند و فضایی کاملا متفاوت را به وجود آورند.

نکته ۴ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

چراغ ھای مطالعه زیبا و جاشمعی ھای کوچک و زیبا که اشکال و طرح ھای مختلف دارند و ھمچنين اگر مطابق سليقه نوجوان شما انتخاب شوند، می توانند فرزند شما را به درس خواندن تشویق کند.

نکته ۵ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

صندلی ھای کوسن مانند بزرگ که زیرشان یه لایه ای محکم دارد و می توان آنھا را در رنگ ھای مختلف با ھم ست کرد، می توانند دکور مناسبی برای گوشه ای از اتاق باشند.

11 نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان
مشاهده قیمت سرویس خواب نوجوان سیتی

نکته ۶ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

صندلی ھای تاشو نيز گزینه ھای مناسبی ھستند و فضای کوچکی را اشغال می کنند.

نکته ۷ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

صندلی ھای راحتی علاوه بر زیبایی که به اتاق اضافه می کنند، می توانند جھت پذیرایی از دوستان فرزندانتان که برای تماشای فيلم یا درس خواندن به دیدارشان می آیند، گزینه ھای خوبی باشند. ھمچنين می توانيد این صندلی ھا را با کوسن ھای بزرگ و رنگی دکور کنيد.

نکته ۸ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

نوجوان ھایی که اتاقشان را با خواھر یا برادرشان تقسيم می کنند، برای داشتن فضای خصوصی می توانند از پرده ھای وسط اتاق و یا تخت ھای کاناپه ای استفاده کنند.

نکته ۹ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

برای داشتن جایی جھت نگھداری وسایل مورد نيازشان مانند وسایل مرتب کردن موھا، سی دی ھا، لباس ھای کثيف و مجله ھا می توانيد از سبد و آویزھای لوله ای استفاده کنيد.

نکته ۱۰ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

با قرار دادن یک کاناپه اضافی در اتاق و یا یک ست کاناپه تخت خواب شو که به عنوان تخت خوابی برای دوستانشان به کار رود می توان یک حال خصوصی در اتاق برایشان به وجود آورد.

نکته ۱۱ از ۱۱ نکته اساسی در مورد اتاق نوجوان:

با داشتن یک ميز کامل استاندارد، ھمراه با یک کامپيوتر شخصی به ھمراه صندلی راحت نوجوان ھا می توانند به راحتی برای مدت طولانی درس بخوانند بدون اینکه پشتشان درد بگيرد. فضای درس خواندن برای نوجوان ھا یکی از مھم ترین فضاھایی است که باید با دقت دکور شود.

منبع : روزنامه سلامت

فروشگاه سرویس خواب نوجوان

اینستاگرام سناچوب

دیدگاهتان را بنویسید

در صورت درخواست مشاوره جهت خرید محصولات با شماره تلفن : 56871701-021 داخلی 225 تماس حاصل نمائید