فرم نظرسنجی

اين شركت به منظور بهبود مستمر كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي شما مشتريان محترم از طريق درك نيازمندي ها و خواسته هاي شما اين پرسشنامه را تنظيم نموده است.نظرات و پيشنهادات شما ، در كيفيت خدمات دهي مثمر ثمر واقع خواهد شد.پيشاپيش از همراهي شما سپاسگزاري مي نماييم.